Collectors, Landfills, Incinerators

The leachate produced by the waste in the landfill is an extremely pollutant effluent that requires high effective treatment processes to comply with the very strict limits for discharging operations.

Evaporators are a technological solution which allow to exploit the biogas cogeneration for the full or partial power supply of the plant within the limits of the environmental regulations and to reduce the relevant costs for thermal energy and leachate disposal.

Evaporators are a technological solution for:

  • Leachate and industrial wastewater volumes reduction
  • Adaptability to the incoming effluent changes
  • Biogas cogeneration exploitation
  • Compliance with discharge regulations


APPLICATIONS & PRODUCTS

COLLECTORS

Application Type ADDED VALUE
Wastewater from Chemical industry RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Wastewater from Pharma industry RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Wastewater from Oil& Gas RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Wastewater from Electroplating industry RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Wastewater from Landfill or Incineration RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Gas scrubber blow-down RV, AC Water recovery, disposal cost reduction
Exhausted oil emulsions RV , AC Oil recovery, water reuse, disposal cost reduction
Na2SO4 neutralized WW (car batteries recycling) RV , AC Salt recovery, disposal cost reduction

 

LANDFILL

Application Type ADDED VALUE
Industrial landfill leachate RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Municipal landfill leachate RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Compost leachate RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Polluted rain water RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction

 

INCINERATION PLANTS

Application Type ADDED VALUE
Gas scrubber blow-down RV, AC Water recovery, disposal cost reduction
Ash storage leachate RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction
Polluted rain water RV, AC CO 2 reduction, adaptability to effluents, disposal cost reduction

 

LANDFILL & INCINERATION ENGINEERING COMPANIES

Application Type ADDED VALUE
New or revamping wastewater treat. plants RV, AC Water reuse, disposal & oper. costs reduction

Showcase

AFVALWATER VAN VERNIETIGING AUTOBATTERIJEN
De totale productie van afvalwater gegenereerd door batterijen herstel operaties op het terrein was meer dan 15.000 ton per jaar, afval dat het bedrijf moest worden afgevoerd buiten het terrein.

main_IMG_5268

PERCOLATIEWATERBEHANDELING VAN STORTPLAATSEN
Deze manier zorgt voor een vermindering van 98% van het totaal te worden afgevoerde volume, met als gevolg dramatische verlaging van de relevante kosten die volledig voldoen aan de plaatselijke milieuwetgeving.

main_IMG_5268

Men vertrouwd ons

  • Afvalwater verzamelaars
  • Industriële stortplaatsen
  • Gemeentelijke stortplaatsen
  • Verbrandingsplants
  • Auto accu verzamelaars