Collectoren, stortplaatsen, verbrandingsovens

Het percolaat, geproduceerd door het afval in stortplaatsen is een extreem vervuilend effluent, dat hoog effectieve behandelingsprocessen vereist, teneinde tegemoet te komen aan de zeer strikte grenzen voor afvoer werkzaamheden.

Vacuümverdampers zijn de technische oplossing, die het toestaat  de biogas warmtegaskoppeling in te zetten voor de volledige of partiële kracht voorziening van de plant, binnen de grenzen van de milieu voorschriften  en om de relevante kosten van thermische energie te reduceren en percolaat afvoer te reduceren.

Verdampers zijn een technologische oplossing voor:
  • Overeenstemming met afvoer regels.
  • Biogas warmtegaskoppeling exploitatie
  • Aanpassingsvermogen t.a.v. de effluent veranderingen
  • Percolaat en afvalwater volume reducering

TOEPASSINGEN & PRODUCTS

Collectors
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Afvalwater van chemische industrie RVAC CO² reductive, aanpassing aan effluents, afvoerkosten
Afvalwater van Farma-industrie RVAC CO² reductive, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Wastewater from Oil& GasAfvalwater van olie en gas RVAC CO² reductive, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Afvalwater van galvaniseren RVAC CO² reductive, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Afvalwater van stortplaatsen en verbranding RVAC CO² reductive, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Gasschrobber uitval RVAC Water terugwinning, afvoerkosten reductie
Afgewerkte olie emulsies RVAC Olie terugwinning, afvoerkosten reductie
Na2SO4 geneutraliseerd ww.(auto accu,s recycling) RVAC Zout terugwinning, afvoerkosten reductie

 

Stortplaatsen
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Industrieëel stort percolaat RVAC CO² reductie, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Gemeentelijk stort percolaat RVAC CO² reductie, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Compost perculaat RVAC CO² reductie, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Verontreinigd regenwater RVAC CO² reductie, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Verbrandingsplants
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Gasschrober uitval RVAC Water terugwinning, afvoerkosten reductie
Asopslag perculaat RVAC CO² reductie, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Verontreinigd regenwater RVAC CO² reductie, aanpassing aan effluents, afvoerkosten reductie
Stortplaatsen & verbrandingsfirma’s
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Nieuwe of gerevideerde afv.w plants RVAC Water hergebruik, afvoer en proceskosten reductie

Showcase

AFVALWATER VAN VERNIETIGING AUTOBATTERIJEN

De totale productie van afvalwater gegenereerd door batterijen herstel operaties op het terrein was meer dan 15.000 ton per jaar, afval dat het bedrijf moest worden afgevoerd buiten het terrein.

main_IMG_5268

PERCOLATIEWATERBEHANDELING VAN STORTPLAATSEN

Deze manier zorgt voor een vermindering van 98% van het totaal te worden afgevoerde volume, met als gevolg dramatische verlaging van de relevante kosten die volledig voldoen aan de plaatselijke milieuwetgeving.

main_IMG_5268

Men vertrouwd ons

  • Afvalwater verzamelaars
  • Industriële stortplaatsen
  • Gemeentelijke stortplaatsen
  • Verbrandingsplants
  • Auto accu verzamelaars