Upstream, Downstream

The oil and gas industry faces water and wastewater treatment specific challenges. Evaporators represent an effective solution for both downstream (onshore and offshore) and upstream plants, allowing ZLD (Zero Liquid Discharge).

Evaporators are a technological solution for:

  • ZLD projects
  • Water recycling and reuse
  • Compliance with environmental regulations

main_Mobile

APPLICATIONS & PRODUCTS

DOWNSTREAM

Application Type ADDED VALUE
Refineries concentrate stream wastewater RV, AC Water recovery, sludge reduction
Heavy oils water separation AC Product recovery, disposal cost reduction
Cooling towers blow-down RV, AC ZLD, water recovery
Gas scrubber blow-down RV, AC Water recovery, disposal cost reduction
RO concentrate RV, AC ZLD, water recovery
IE regeneration RV, AC ZLD, water recovery, disposal cost reduction
New or revamping WWTplants RV, AC Water reuse, disposal & oper. costs reduction

 

SHALE/COAL GAS

Application Type ADDED VALUE
Shale Gas Frac Water RV> Mobile units, water reuse, disposal cost reduction
Coal gas perforation WW RV Mobile units, water reuse, disposal cost reduction

 

Showcase

WINNING VAN SCHALIEGAS: FRAC WATERZUIVERING
Putten worden verticaal of horizontaal geboord en worden hydraulisch gebroken om de productie van het schaliegas te stimuleren: het water wordt gepompt bij hoge druk in de diepe ondergrond en moet worden hersteld en behandeld.

main_IMG_5268

Men vertrouwd ons

  • Raffinaderijen
  • Schalie gas bedrijven
  • Kolen gas bedrijven
  • Zware olie krachtcentrales