Heat pump Vacuum evaporator
with scraper system

  • From 150 to 2000 l / day
  • Dramatically reduce volume and waste costs
  • Matter recovery

 

The R series Vacuum evaporators have a heating system based on a heat pump under a vacuum of 5 kPa and around 30 ° C.

In these units, the exchange of heat takes place via a conical jacket on the bottom of the cooking chamber while the internal heating surface is continuously cleaned by scrapers, which also serve as concentrate agitators. This configuration is designed to produce the highest possible concentrate and very low conductivity distillate.

 

 

 

Great for:
  • Wastewater with a large content of dissolved or deposited solid parts.
  • Wastewater that is already pre-concentrated
  • Relatively low daily volumes
  • The highest quality requirement of the distillate
  • Recycling the concentrate.

 

 

Type Distillate production
R 150 150 l /24u
R 500 500 l /24u
R 1000 1,000 l /24u
R 2000 2,000 l /24u

Showcase

NUL VLOEISTOFAFVOERKANAAL IN PVA LIJMPRODUCTIE
 In het verleden zat het bedrijf met een hoge jaarlijkse kosten en aanzienlijke opslag problemen door het afval. Op dit moment verkopen ze een geconcentreerd product op een stabiele basis en is het gegarandeerd van een jaarlijks inkomen.
AFVALWATER VAN MEDICIJNPRODUCTIE
Beide stromen een significant gehalte aan zwevende stoffen, ammoniak, zware metalen en chloriden, een COD hoger dan 100.000 mg / l en een zure pH.

main_IMG_5268