Biogas & Biobrandstoffen

Gecombineerde industriële en duurzame ontwikkelingen en blijvende competitiviteit eist dat de biogas en –brandstoffen industrie proces veiligheid verzekert, operationele kosten verlaagt en oplossingen implementeert, die significante besparingen opleveren en overeenkomen met de milieu wetgeving, die uiteindelijk leiden tot publieke acceptatie.

Verdampers zijn een technologische oplossing voor:
  • Behandeling van digistaat, met gebruik van heet water uit warmtekracht koppeling.
  • Behandeling van hoog geconcentreerde stromen, bij suikers, teneinde een bij-product te verkrijgen voor de voeding van biogas plants.

main_IMG_0215

TOEPASSINGEN & PRODUCTS

BIOGAS
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Digistaat van anaerobe digestie van F&B/Landbouw bij-producten en mest RVAC Nitraat en CO² reductie, digistaat volume reductie
Digistaat van anaerobe digestie van vaste stof afval RVAC Nitraat en CO² reductie, digistaat volume reductie
Gasschrobber biogas reductie RVAC Nitraat en CO² reductie, digistaat volume reductie
Afvalwater van biomassa suiker transformatie PC Water en product terugwinning, slib reductie
Nieuwe of gerestaureerde plants RVAC Water terugwinning, afvoer- en operationele kostenreductie
BIODIESEL
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Gas scrubber biodiesel production (Fischer Tropsch)Gasschrobber diodieselproductie (Fischer Tropach) RV Water reuse, disposal cost reductionWater hergebruik, afvoerkosten reductie

Showcase

AFVALWATERBEHANDELING VAN VERGISTING
Biogas wordt geproduceerd door vergisting van organische stoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong in afwezigheid van zuurstof. Dit proces produceert een stroom genaamd: vergisting.

main_IMG_5268

Men vertrouwd ons

  • Biogas plants – bijproducten mest, vaste stof, en vloeibaar afval
  • Biogas plants – Engineering firma’s
  • Biodiesel productie plants
  • Biomassa hydrolyse suiker productie