Industrieën

Gezondheidszorg

In een zeer geavanceerde sector, zoals farmacologie en cosmetica productie, worden behoeften, gerelateerd aan afvalwater, samengevat als optimalisering van het gehele watercyclus- management, door controle op de kosten en respect voor het milieu. Lees verder »

 

Chemicaliën

Water is één van de belangrijkste solvent of component in de chemische productie industrie.Van de productie van water als solvent voor formules, tot het water, gebruikt voor mixers en reactoren bij was werkzaamheden, het managen… Lees verder »

 

Chemicaliën

Mechanische- en oppervlakte

Automobiel-, vliegtuig-, meubel-, huishoudelijke artikelenindustrie Marktsegmenten. Mechanische behandelingen, oppervlakte behandelingen. Deze vragen grote hoeveelheden water en produceren zeer verontreinigt afvalwater, dat niet… Lees verder »

 

Oppervlakte behandeling

Biogas en biobrandstoffen

Gecombineerde industriële en duurzame ontwikkelingen en blijvende competitiviteit eist dat de biogas en –brandstoffen industrie proces veiligheid verzekert, operationele kosten verlaagt en oplossingen implementeert, die significante… Lees verder »

 

Biogas en biobrandstoffen

Voeding en frisdranken

De voedings- & frisdranken industrie gebruikt water voor container- en plantreiniging, grondstoffen en voor het vullen van boilers. Alle effluenten uit het productie proces kunnen voor een tweede keer hergebruikt worden, waardoor water gespaard en/of teruggewonnen wordt. Lees verder »

 

Vodeing en frisdranken

Afval

Het percolaat, geproduceerd door het afval in stortplaatsen is een extreem vervuilend effluent, dat hoog effectieve behandelingsprocessen vereist, teneinde tegemoet te komen aan de zeer strikte grenzen voor afvoer werkzaamheden. Lees verder »

 

Afval

Fotovoltaïsch & Micro elektronica

Het productie proces van de cellen die het fotovoltaïsche systeem creëren en de gedrukte schakelingen vereisen veel en hoge kwaliteit water. Dit water dusdanig verstandig behandeld te worden, dat de productiviteit en de kosten niet uit de hand lopen. Lees verder »

 

Fotovoltaïsch & Micro elektronica

Olie en Gas

De olie en gasindustrie wordt geconfronteerd met speciale uitdagingen op het gebied van water en afvalwater behandeling. Vacuümverdampers bieden en effectieve oplossing voor zowel “downstream” (on-shore en offshore) en “upstream” plantsmet als resultaat NWA (nul water afvoer). Lees verder »

 

Olie en Gas

Kracht

Vacuümverdampvers behandelen of minimaliseren afvalwater in de krachtwerk industrie rookgas-ontzwavelingseffluenten vragen verschillende soorten behandeling, afhankelijk van het type brandstof, water bronnen en milieu voorschriften. Lees verder »

 

Kracht

Mijnbouw en primaire metalen

Water is een essentieel component in de mijnbouw en staalindustrie. De belangrijkste behoeften hierbij zijn optimalisering van het bronnenmanagement, veerbetering van de productiviteit door behandeling van beschikbaar water voor specifieke productie proceseisen en managing van het milieu door behandeling van vervuild oppervlakte- en ondergronds mijnwater, teneinde zware metalen, arseen en andere verontreinigingen te kunnen lozen in een sensitief gebied. Lees verder »

 

Mijnbouw en primaire metalen

Overigen

Verschillende industrieën met vele verschillende uitdagingen voor zich. Allen moeten efficiënte en effectieve oplossingen vinden teneinde de aanwezige bronnen in te zetten voor een steeds competitieveren toepassing hiervan aangaande de steeds stringentere regels ten aanzien van de bescherming van het milieu. Lees verder »

 

Showcase

AFVALWATERVERWERKING BIOMEDISCHE INDUSTRIE
Hergebruik van water en product herstel. Verdampingstechnologie is de meest efficiënte, flexibele en kosteneffectieve oplossing voor afvalwaterzuivering in de biomedische sector.

main_IMG_5268

AFVALWATERBEHANDELING BIJ SPUITGIETEN
Het te bereiken doel was de reductie van de afvoerkosten van 30ton/dag, van een niet loosbaaar olie-achtig afvalwater en van een gaswasser.

main_IMG_5268

PERCOLATIEWATERBEHANDELING VAN STORTPLAATSEN
Deze manier zorgt voor een vermindering van 98% van het totaal te worden afgevoerde volume, met als gevolg dramatische verlaging van de relevante kosten die volledig voldoen aan de plaatselijke milieuwetgeving.

main_IMG_5268

AFVALWATER OLIE-EMULSIE EN DE REINIGING VAN ONDERDELEN
Vermindering van kosten van de afvoer van het olieachtige afvalwater in een Slowaaks bedrijf dat motoren produceert.

main_IMG_5268

AFVALWATERVERWERKING VAN OLIJFMOLEN
Vacuümverdampers gebruikt voor de behandeling van vegetatiewater.

main_IMG_5268

WINNING VAN SCHALIEGAS: FRAC WATERZUIVERING
Putten worden verticaal of horizontaal geboord en worden hydraulisch gebroken om de productie van het schaliegas te stimuleren: het water wordt gepompt bij hoge druk in de diepe ondergrond en moet worden hersteld en behandeld.

main_IMG_5268

AFVALWATERVERWERKING VERTINNING
Een ZLD project waardoor materie herstel en heeft een ROI van minder dan twee jaar.

main_IMG_5268

AFVALWATERBEHANDELING VAN VERGISTING
Biogas wordt geproduceerd door vergisting van organische stoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong in afwezigheid van zuurstof. Dit proces produceert een stroom genaamd: vergisting.

main_IMG_5268