Kolen, Gas, Zonne energie, Nucleaire energie

Vacuümverdampvers behandelen of minimaliseren afvalwater in de krachtwerk industrie rookgas-ontzwavelingseffluenten  vragen verschillende soorten behandeling, afhankelijk van het type brandstof, water bronnen en milieu voorschriften.

Verdampers zijn een technologische oplossing voor:
  • ZLD projecten
  • Water hergebruik als waswater
  • In achtneming van milieu voorschriften

TOEPASSINGEN & PRODUCTS

Krachtcentrales
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Koeltorens uitval RVAC Waterterugwinning
Gasschrobber uitval RVAC Waterterugwinning
Verontreinigd water (tijdelijk obgeval) RVAC Water terugwinning en kosten besparing
Nitraat & sulfaat zoutachtig afvalwater (thermo zonne plats) RVAC Water terugwinning en kosten besparing
Omkeerosmose concentraties RVAC Water terugwinning en kosten besparing
IE regeneratie RVACPC Water terugwinning
Krachtcentrales en engineering firma’s
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Nieuwe of gerevideerde wwt plants RVAC Water hergebruik en kosten reductie

Men vertrouwd ons

  • Thermo energiecentrales
  • Kerncentrales