Staal, Koper, Aluminium

Water is een essentieel component in de mijnbouw en staalindustrie. De belangrijkste behoeften hierbij zijn optimalisering van het bronnenmanagement, veerbetering van de productiviteit door behandeling van beschikbaar water voor specifieke productie proceseisen en managing van het milieu door behandeling van vervuild oppervlakte- en ondergronds mijnwater, teneinde zware metalen, arseen en andere verontreinigingen te kunnen lozen in een sensitief gebied.

Verdampers zijn een technologische oplossing voor:
  • NWA projecten
  • Afvalwater behandeling
  • Overeenstemming met milieu reglementen

TOEPASSINGEN & PRODUCTS

Mijnen en ertsverrijkingsplants
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Afvalwater van ertsverwerking (verrijking van Cu, Fe, Cr, Au, Ur, Mg) RVAC Water terugwinning
Lagunes/vijverafvalwater reductie RVAC Water hergebruik, lagune kosten reductie, mobiele units
RO concentraten RVAC NWA, Water terugwinning,  afvoerkosten reductie
IE regeneratie RVAC NWA, Water terugwinning,  afvoerkosten reductie
Nieuwe of gerenoveerde afvalwater beh. plants RVAC Water hergebruik afvoer en productiekosten reductie

  

Staal
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Directe koeling olie achtig afvalwater RVAC Water & product terugwinning, afvoerkosten reductie
Oil emulsies RVAC Nieuwe of gerenoveerde afvalwater beh. plants
Koeltoren uitval RVAC NWA, water terugwinning
RO concentraten RVAC NWA, water terugwinning
IE regeneratie RVAC NWA, water terugwinning
Nieuwe of gerenoveerde afvalwater beh. plants RVAC Water hergebruik afvoer en productiekosten reductie

 

Koper draad, walserijen
Toepassing Type Toegevoegde waarde
Directe koeling olie achtig afvalwater RVAC Water & product terugwinning, afvoerkosten reductie
Olie emulsies RVACPC Water & product terugwinning, afvoerkosten reductie
Koeltoren uitval RVAC NWA, water terugwinning
RO concentraten RVAC NWA, water terugwinning
IE regeneratie RVAC NWA, water terugwinning
Nieuwe of gerenoveerde afvalwater beh. plants RVAC Water hergebruik afvoer en productiekosten reductie

Men vertrouwd ons

  • Mijnen
  • Mijn engineeringsbedrijven
  • Stalen onderdelen
  • Walserij onderdelen
  • Rol vertinnen bedrijven